Doelstelling

Stichting De Broeker Gemeenschap is gevestigd in Broek in Waterland en heeft zoals opgenomen in de statuten onder andere als doel:

1. het contact, het gemeenschapsgevoel en de burgerzin van de bevolking van Broek in Waterland en Zuiderwoude te versterken;

2. de samenwerking op cultureel, sociaal, sportief en eventueel ander terrein – uitgesloten politiek – te bevorderen.

Stichting De Broeker Gemeenschap treedt op als overkoepelende instelling voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties uit Broek in Waterland en Zuiderwoude die zich bij de stichting hebben aangesloten. Voor nieuws en activiteiten binnen Broek verspreidt zij twee wekelijks de Broeker Gemeenschap huis aan huis (en uiteraard op deze website).

Daarnaast organiseert De Broeker Gemeenschap een aantal vaste evenementen in de loop van het jaar. Zoals Dodenherdenking op 4 mei, Koningsdag, Feestweek rondom de kermis in augustus, Sinterklaasintocht en de Kerstboomverbranding. Eens in de vijf jaar organiseert zij ook een feestweek rondom Koningsdag en 5 mei. Dit valt samen met de landelijke grote viering van 5 mei.

Broekerfeestweek

Broeker Gemeenschap

Activiteitenkalender

 

 

Seniorenpost